Areਨਲਾਈਨ ਸਾੜੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਸਲ ਗੁੱਡੀ

ਰੀਅਲ ਡੌਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ. ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ। ਅਸਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਕਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਕ-ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਦੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਨਸੀ ਆਸਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਲੀ ਐਨਾਬੈੱਲ ਗੁੱਡੀ. ਵੈਸੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਆਰ ਗੁੱਡੀਆਂ 2022 ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਜਿਨਸੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਔਰਤ ਸਿਤਾਰਿਆਂ, ਅਗਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਜਾਂ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਵੱਲ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਇੰਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆ.

ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਗੁੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ fantasy ਦੇ ਕੁਝ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਗੁੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਣ, ਕੁਝ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ. ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਰਟਨਰ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸੈਕਸ ਡੌਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ।

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਅਸਲੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰ, ਧੜ, ਅਤੇ ਨੱਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਮਾਦਾ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ. ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਗ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ TPE ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਟੀ ਪੀ ਈ ਛੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਤਰਕ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਬਲਯੂਐਮ ਗੁੱਡੀਆਂ, UR Dolls, SE Doll, ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਡਬਲਯੂਐਮ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਆਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸੀ ਬਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ SE ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਦੇ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। TPE ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੈਕਸ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ ਆਈਟਮਾਂ:

ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ:

ਭਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੋਜਾਂ

ਅਸਲ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹੋਰ

ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੇਲੋਵੀਨ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੋ

NO.15

2021-10-22 22:04:23

ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੁਇਡ ਗੇਮ ਹੇਲੋਵੀਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਲੋਵੀਨ ਡੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ. ਇਸ ਡੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸਬਰੀਨਾ ਹੈ, ਸਾਬਰੀ...

ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

NO.14

2021-05-25 22:47:14

Urdolls ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ...

ਮੁਫਤ ਸਾਫਟ ਬੂਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?

NO.13

2020-05-12 06:28:43

ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਗੁੱਡੀ -4ਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਛਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਮਾਂ: 2020.05.12 - 2020.05.31 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ: 12 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ. Urdolls ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੌਲ 4ਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗੁੱਡੀ ਖਰੀਦੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਰਮ ਛਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਵੈਂਟ ਸਾਮਾਨ: ਉਰਡੌਲਜ਼ ਸਟੋਰ ਡੌਲ 4 ਈ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ -4ਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ...
ਯੂਐਸ ਇਨ-ਸਟਾਕ ਸੈਕਸਡੋਲ